Wednesday, October 21, 2009

Perpaduan adalah kekuatan

1.1 Diantara ciri-ciri masyarakat membangun ialah mempunyai perpaduan dan kesatuan. Jika diamati situasi negara-negara membangun yang lain maka dapat kita lihat wujudnya suasana perpaduan dan kasih sayang dalam masyarakat mereka sedangkan sebahagian negara yang lain masih terkebelakang dan diselubungi dengan perpecahan dan kebencian.

1.2 Oleh sebab itu, perkara ini menjadi keutamaan Rasulullah S.A.W yang beliau lakukan selepas hijrah dari Mekah ke Madinah. Seperti yang dimaklumi, hijrah nabi junjungan adalah untuk membina masyarakat Islam yang baru. Beliau telah berjaya menyatupadukann ikatan diantara muhajirin dan ansar, mushrikin dan ahli kitab yang sebelum itu ternyata berpecah.

1.3 Perpaduan akan memberikan laluan membuka arah kepada kemajuan dan pembangunan. Ditambah pula dengan keharmonian, masyarakat mampu untuk hidup dalam keamanan dan ketenangan. Maka undang-undang memainkan peranannya disini kerana ia mengatasi atas segala yang lain. Semua menghormati undang-undang dan berusaha ke arah melaksanakan tanggungjawab masing-masing terhadap negara dan bangsa.

1.4 Perpecahan pula sebaliknya akan hanya menjadikan masyarakat hidup dalam ketakutan, kebencian makin bertambah, mungkin sehingga membawa kepada hilangnya peranan undang-undang itu. Yang kuat memamah yang lemah, yang kaya menggunakan yang miskin. Inilah yang membantutkan perkembangan masyarakat kearah pembangunan.

1.5 Oleh itu, Islam yang syumul telah menjadikan perpaduan, kerja-kerja terhadap perpaduan dan keharmonian, dan menjauhi punca-punca yang boleh menyebabkan perpecahan dan persengketaan sebagai suatu kewajiban syar'i yang mulia dan dituntut. Firman Maula 'azza wajalla :

" واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا "


Berdasarkan kepada kedudukan tinggi yang diletakkan kepada perpaduan dan keharmonian dalam masyarakat, maka merupakan satu tanggungjawab bagi semua untuk bersungguh-sungguh dalam membina hubungan kasih-sayang dan keharmonian di antara kita. Perlu diingat perpaduan disini bukan hanya bermaksud merapatkan hubungan diantara Muslim dan bukan muslim sahaja tetapi turut menyatupadukan penduduk Malaysia yang berbilang bangsa dan agama, kesemuanya bersatu di bawah payung permerintahan pemimpin yang bijak dan Adil.

1.6 Perpaduan adalah sesuatu yang mustahak yang perlu diberikan penekanan. Di saat dunia Islam sedang bingit dengan bunyi bom, letupan disana-sini, kita umat Islam di Malaysia masih mampu untuk meneruskan kehidupan seharian dengan sempurna. Jika ada ruang untuk mengekalkannya, mengapa tidak dibincangkan bersama.

1 comment:

sahromnasrudin said...

perpaduan adalah teras kejayaan..